Sverige kan ta ledning på elflyg


Nu eller aldrig, med elflygplan är brutto-nollutsläpp från inrikesflyget i sikte. Dessutom kan Sverige ta ledningen i att utveckla flygplanen och inspirera andra länder att gå samma väg. Men då behöver vi snabbt en flygvänligare politik säger Fredrik Kämpfe, branschchef för Svenska Flygbranschen som härom veckan tog emot Ashish Kumar, vd för amerikanska Zunum Aero som utvecklar kommersiella elflygplan.

El- och hybridflyg är klart inom räckhåll. I USA kommer elflyg för kommersiell trafik finnas på marknaden 2023. I Norge ska inrikesflyget vara elektrifierat 2040. Sverige har en stark flygindustri och ett stort tekniskt kunnande som gör att elflyg faktiskt skulle kunna bli Sveriges nästa stora industriprojekt enligt Fredrik Kämpfe. Men bara om rätt förutsättningar ges.

”Regeringen borde vara pådrivande för elflyg. Elflyg kommer att bidra till minskade koldioxidutsläpp, minskat buller och bättre regional tillgänglighet. Om vi gör rätt kan Sverige bli det klimatsmarta flygets vagga.”

Och han får medhåll av Ashish Kumar som menar att elflyget är verklighet om bara några år. 2023 räknar han med att mindre el-hybridflygplan med plats för tolv passagerare ska kunna vara i luften för mindre sträckor på cirka en timme.

”Allteftersom batteriprestandan fortsätter utvecklas i snabb takt kommer vi kunna flyga allt längre på enbart el”, enligt Kumar. Och det är viktigt att elektrifieringen även omfattar flygplatsernas infrastruktur så att de kan ta emot elflygplanen.

Elflyget innebär inte bara mycket mindre utsläpp från flyget. Det kommer även erbjuda mycket större tillgänglighet eftersom vi kommer kunna flyga från flygplatser som inte har flygförbindelser idag. Och dessutom billigare. En ytterligare fördel är att med elflygplanen kommer flyget närmare oss; vi kommer att kunna starta och landa mycket närmare målet än vi gör idag. Flygplatserna behöver nödvändigtvis inte vara få och stora utan snarare många och små. Och med mindre buller och utsläpp kan de ligga betydligt närmare bebyggelse än dagens flygplatser.

”I Sverige har vi just nu en politik som vill begränsa flyget. Fortsätter den kommer flygplatser att läggas ner och fler flygbolag gå i konkurs. Det är inte den framtid Sverige förtjänar. Framtid är att satsa på de små regionala flygplatserna och på miljövänligare flyg. Att lägga ner går fort, att bygga upp tar tid”, säger Fredrik Kämpfe som ger rådet till kommuner att hålla hårt i sina befintliga flygplatser och till och med undersöka vilka nya flygplatser som kan ta emot kommersiell elflygtrafik i framtiden.

Men det är inte bara i USA det forskas på elektrifiering av flyget. I Sverige har vi ett alldeles eget forskningsprojekt ELISE (Elektrisk Lufttransport i Sverige) som startade för snart ett år sedan, där forskare nu jobbar tillsammans med myndigheter och företag med kopplingar till flyg. Målet är att ha ett svensktbyggt elflygplan färdigt för kommersiell drift redan 2026. ”ELISE erbjuder en fantastisk möjlighet för Sverige att ta täten i flygets omställningsarbete på ett sätt som gynnar både miljön och tillväxten”, säger Fredrik.

Och Ashsish Kumar tror starkt på att Norden kan gå före med att satsa på elflyg. ”I Norden finns både miljötänkande, lämplig geografi, hög teknisk kompetens och starka ekonomier.”

”Men för att detta ska bli möjligt krävs omgående att den nya regeringen inför en politik som stöttar flygets omställning istället för att straffa den, avslutar Fredrik Kämpfe. Att återinföra flygskatten är helt fel väg att gå, det är inte en klimatvänlig framtidspolitik utan leder bara till tuffare villkor för flyget och i slutändan sämre tillgänglighet för oss alla. Alla förlorar på en sådan politik”, avslutar Fredrik

Här kan du läsa mer om ELISE

Och här kan du läsa intervju med Ashish Kumar i Svenska Dagbladet