Sverige toppar inom förnybar energi för transportsektorn


Sverige ligger i överlägsen topp när det gäller energi från förnybara drivmedel inom transportsektorn i EU. Ytterligare stöd för inhemsk produktion av drivmedel krävs dock, menar Ulf Perbo, Näringspolitisk chef för Transportföretagen.

Sverige toppar listan när det gäller energi från förnybara drivmedel inom transportsektorn, detta enligt Eurostat, som nyligen presenterade statistik för EU-området. Totalt låg andelen på 7,6 procent för EU:s medlemsländer som helhet ­– en ökning från 3,1 procent under 2007.

Två länder låg ovanför EU:s 2020-mål på 10 procent: Sverige, med sammantaget 38,6 procent, och Finland, med sammantaget 18,8 procent.

”Vi är givetvis oerhört stolta över att Sverige ligger långt fram när det gäller användningen av förnybara drivmedel, det är en viktig byggsten i vägen mot en hållbar transportsektor”, kommenterar Ulf Perbo, Näringspolitisk chef vid Transportföretagen.

Samtidigt passar han på att höja ett varningens finger:

”Vi är oroade över att framgången främst baseras på import av drivmedel från andra länder. Ska vi kunna upprätthålla den positiva utvecklingen krävs ett ökat stöd för inhemsk produktion av biodrivmedel”, avslutar Ulf Perbo.

Källa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190222-1