Sveriges blodomlopp är hotat


Förslag om att införa olika avgifter och skatter är ett direkt hot mot transportnäringens utveckling – i Västerbottens län och i hela Sverige. En osäker tillgång på kompetent arbetskraft är ett annat orosmoln. Regler och ökad byråkrati innebär hot mot nyanställningar och är också en effektiv broms mot utveckling.

Svenska transportföretag sysselsätter i dag över en kvarts miljon människor. Från Ystad i söder till Kiruna i norr hanteras dagligen stora mängder gods på lastbilar, flyg, tåg och fartyg. Hundratusentals människor reser dagligen med buss, personbil eller persontåg för att ta sig till arbete, till skola, till universitet, till idrottsträning eller till sitt fritidshus.

En väl fungerande transportnäring är en förutsättning för att vårt avlånga land ska fungera och att vi ska ha en fungerande export och import av varor och tjänster.

Läs mer