Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet i branschmöte om framtidens hamnar och hamnarbete


Den 22-23 oktober anordnar Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet branschmöte om digitaliseringen i hamnarna och om överförflyttning av gods på sjö.

Flera stora samhällstrender väntas påverka de svenska hamnarna och hamnarbetet i framtiden. Därför arrangerar Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet en tvådagarskonferens på några av branschens främsta framtidsfrågor. En av dessa handlar om hur mer gods kan transporteras av sjöfarten och vilka krav detta ställer på hamnarnas verksamheter.

En annan fråga handlar om digitaliseringen och automatiseringen i hamnarna, vad detta innebär ekonomiskt och affärsmässigt för hamnnäringen och hur framtidens hamnarbete kommer att se ut?

”Det är viktigt med en god och nära dialog med vår fackliga part. Hamnnäringen står inför stora förändringar med digitaliseringen och automatiseringen i hamnarna. Vi måste titta närmare på hur arbetet ska kunna anpassas och utformas för att skapa framgångsrika hamnföretag och anställda”, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef på Sveriges Hamnar.

”Det är mycket positivt med ambitionen om mer gods på sjön. Det ställer såklart krav på hamnarna om ökad effektivitet och kapacitet. Vi behöver nu titta närmare på vilka behov som är nödvändiga för att hamnarna ska kunna möta och ta emot mer gods och fler transporter”, säger Joakim Ärlund.

Även andra nyckelföreträdare från branschen finns på plats under dessa två dagar. Syftet är att tillsammans kartlägga och framtidsspana behoven och förutsättningarna för framtidens hamnnäring.

”Välfungerande hamnar är en förutsättning för hela samhället och för Sveriges ekonomi. Över 90 procent av all vår export och import passerar hamnarna. Därför är det viktigt att vi ligger steget före för att kunna möta behoven”, avslutar Joakim Ärlund.