”Terrorn kräver nytt arbetssätt vid kriser”


Mot bakgrund av terrordådet i New York i går, aktualiseras frågan hur vi hanterar kriser och attentat här i Sverige. Terrorn kräver en ny krisberedskap där säkerhetsföretag måste inkluderas, skriver Mattias Dahl och Li Jansson, Säkerhetsföretagen

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 31 oktober.

Säkerhetsföretagens rapport visar att minst 72 ordningsvakter, väktare och värdetransportörer fanns på plats vid terrorattentatet. De hade ingen skyldighet att agera, men valde ändå att göra det. De agerade därmed de första farligaste minuterna, när ingen visste om att lastbilen som kört in i köpcentret skulle sprängas eller om det fanns fler beväpnade gärningsmän.

Därefter beordrade polisen ordningsvakterna att utrymma T-Centralen och Centralstationen. Tack vare kollektivtrafikens kameror säkrades snabbt att ingen lämnats kvar på perrongerna. Samtidigt hanterade säkerhetsföretagens huvudkontor ökade extrabeställningar, där branschen uteslutande prioriterade samhällsnyttiga kunder före kommersiella. Företagen tvingades även att agera på media som informationskanal, då myndighetsinformationen var bristfällig.

Bevakningspersonalens insatser är berömvärda. Rapporten visar dock samtidigt ett antal utvecklingsområden, där det mest oroande är att det helt saknas en strategi för att inkludera säkerhetsföretagen i samhällets krisberedskap. För att säkra beredskapen inför framtida kriser krävs ett helt nytt, konkret arbetssätt.

För det första: offentlig sektors bevakningsbehov i kriser måste säkerställas. Det kräver rätt utformade kontrakt med leverantören. Under terrorattentatet i Stockholm fungerade den upphandlade bevakningen i kollektivtrafiken mycket väl. All upphandlad trygghet borde därför utformas med inspiration av SL-modellen som innebär att kameraövervakning, ordningsvakter och trygghetsväktare från olika företag samordnas genom en Trygghetscentral. Kontraktet är också utformat så att bevakningen omedelbart kan utökas vid kriser.

För det andra: polisen bör skyndsamt skapa ett strategiskt samarbete med säkerhetsföretagens anställda. Polisen har med rätta fått beröm för insatserna under terrorattentatet men från säkerhetsföretagens sida ser vi att det saknades en strategisk ledning av ordningsvakterna. Möjligheten för enskilda poliser att ta ordningsvakter i bruk användes på ett ogenomtänkt sätt.
Mest allvarligt är att det saknades en representant från säkerhetsföretagen på ledningsplatsen vilket innebar att polisen inte kände till antalet ordningsvakter som fanns på plats eller ens kunde ge order om hur resurserna skulle användas.

För framtiden behövs ett gemensamt kommunikationssystem mellan polis och ordningsvakter. En offentlig utredning behöver tillsättas som klargör hur arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar ska fördelas när polisen tar ordningsvakter i bruk.

Ett lyckat strategiskt samarbete mellan Polis och ordningsvakter grundläggs dock långt innan ett attentat inträffar. Både polis och säkerhetsföretag behöver ett varaktigt arbetssätt där samarbetet inte är beroende av personliga relationer.  Vi föreslår därför införandet av Oslo-modellen, som tillkom efter Breivik-attentatet. Där har Oslos polischef och säkerhetsföretagens driftchefer tisdagsmöten varje vecka med ett verkligt samarbete kring aktuella händelser.

För det tredje: säkerhetsföretagens egen krishanteringsförmåga måste stärkas. Utbildningarna måste anpassas för de som arbetar i miljöer med förhöjd risk för terrorism. Regeringen behöver finansiera säkerhetsföretagens deltagande i övningar där Polisen eller MSB bedömer att det är relevant att branschen deltar. Dagens läge – att säkerhetsföretagen är helt uteslutna från övningarna – är orimlig.

Gårdagens attentat i New York påminner oss om vår sårbarhet. För att kunna bemöta framtida kriser behöver säkerhetsföretagens roll i krisberedskapen ses som ett samhällsintresse. Vi önskar nu att regering och myndigheter hittar sätt att inkludera ordningsvakter, väktare och skyddsvakter i samhällsberedskapen. Sker detta har vi tagit ett rejält steg mot ett tryggare Sverige.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen och vd i Säkerhetsföretagen
Li Jansson, branschchef och vice vd Säkerhetsföretagen, ett förbund inom Transportföretagen