Trafikplan som skapar kaos


Cityplanens förslag att stänga ett stort antal gator för biltrafik ger kraftiga trafikstörningar i hela Stockholmsregionen, visar en trafikanalys av WSP på uppdrag av Transportföretagen.

Bilarna i City blir bara marginellt färre men flaskhalsarna ­betydligt fler. Samhällskostnaden för restidsförluster beräknas till uppemot 100 miljoner per år.

Man har ett snävt innerstadsperspektiv för vad som gynnar för de som bor i innerstan. Ska avspärrningar enligt cityplanens förslag göras måste en ringled byggas, steg ett skulle vara Östra länken menar Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Läs hela intervjun i DN Sthlm