Transportbranschen i stort rekryteringsbehov


För fler och fler branscher står frågan om kompetensförsörjningen högt på agendan. Transportnäringen, med ett rekryteringsbehov på cirka 10 000 personer varje år, är inget undantag.

Matchning, anställningsbarhet och rätt kompetens är ett vardagsproblem för många företag. I transportnäringen saknas idag tillräcklig arbetskraft vilket i förlängningen kommer märkas genom att gods inte transporteras, bilar inte servas och att företagen inte kan expandera. Samtidigt som fler vägar till jobb behövs, måste antalet sökande till yrkesutbildningarna öka.

Läs mer på Veckans Affärer