Transporternas utsläpp minskar- ett steg i rätt riktning


Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Sverige minskar trots fler transporter. Ett mycket positivt besked två år efter Parisavtalets tecknande.

Det är idag två år sedan Parisavalet tecknades – ett mycket bra och viktigt avtal för att nå klimatmålen. För transportnäringen är det glädjande att samtidigt nås av beskedet om en kraftig minskning av växthusgaser från vägtrafiken enligt statistik från SCB, detta trots att transporterna har ökat.

”Det är en mycket glädjande utveckling att transportnäringen i Sverige klarar av att både minska utsläppen samtidigt som fler transporter kör på vägarna. Det är ett stort steg i rätt riktning och ett bevis på att det transportsmarta samhället redan är här”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Transportföretagen jobbar aktivt för att förbättra villkoren för företagen inom transportnäringen. Det är viktigt att de ges utrymme att kunna satsa på innovationer och klimatsmarta lösningar.

”Nu gäller det att fortsätta med såväl energieffektivisering, elektrifiering och ökad användning av förnybara drivmedel för att fortsatt utvecklas i rätt riktning. Vi står redo att aktivt bidra till det långsiktiga målet om en fossilfri fordonstrafik”, avslutar Ulf Perbo.

Statistiken visar minskade utsläpp med -3.3 procent för personbilar, -7.6 procent för bussar och -11.2 procent för lastbilar. Den sammanlagda minskningen för vägtrafiken totalt landar på -5.5 procent.

Tabellen nedan visar utvecklingen för 2016

Tabell SCB statistik utsläpp