Transportföretagen föreslår skatteväxling för ja till kilometerskatt


Regeringen har lämnat ett förslag till inriktning för ny vägslitageskatt. Skatten är oacceptabel om den läggs ovanpå befintliga skatter.

”Det skulle innebära betydande negativa effekter för möjligheterna att bo och verka utanför storstäderna”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Enligt inriktningen ska skatten vara avståndsbaserad och omfatta delar av vägnätet och differentieras geografiskt beroende på om lastbilen kör i landsbygd eller tätort men också om transporten sker där det saknas alternativ till vägtransporter.  Skatten ska också differentieras beroende på hur mycket fordonet sliter på vägen och hur mycket utsläpp fordonet orsakar.

”Vi kan under vissa förutsättningar tänka oss en vägslitageavgift och har tillsammans med Fossilfritt Sverige i en debattartikel beskrivit hur en sådan skulle se ut. Men ett krav vi aldrig viker ifrån är att det sker en skatteväxling, att bara lägga den ovanpå världens högsta bränsleskatter är oacceptabelt. Den måste växlas krona mot krona”, menr Ulf Perbo.

”Regeringen måste därför ge ett tydligt besked i denna fråga – ska den kilometerskatt som föreslås ersätta befintliga skatter eller ska den läggas ovanpå”, avslutar Ulf Perbo