Transportföretagen ger tummen upp för klimatdeklaration på resor


Transportföretagen stödjer regeringens förslag om klimatdeklarationer för långdistansresor.

Regeringen vill införa en obligatorisk klimatdeklaration på resor. Tanken är att den som ska köpa en längre resa med flyg, tåg, färja eller buss ska kunna välja det mest klimatsmarta alternativet.

”Vi välkomnar klimatdeklarationer – det är en bra konsumentupplysning.  Rätt utformade klimatdeklarationer hjälper passagerare att välja den bästa resan, även från klimatsynpunkt”, säger Fredrik Kämpfe, Transportföretagen branschchef flyg.

Redan idag publicerar till exempel flygbolagen snittbränsleförbrukning per passagerare för sina flygplan, många även snitt-CO2 utsläpp. Vi välkomnar förslaget att en klimatdeklaration måste omfatta fler trafikslag än flyg för att passageraren ska kunna jämföra – vilket även biojetutredningen säger. Vi stödjer även biojetutredningens förslag att en klimatdeklaration måste ta hänsyn till inblandning av klimatreducerande biobränsle.

”Allt som stöder flygets omställning och vår fossilfria färdplan välkomnas och vi räknar med att regeringen tar hänsyn till det”, avslutar Fredrik Kämpfe.

Men det är viktigt att detta inte läggs på företagen.

”I princip är det bra att man mäter klimatpåverkan på alla transportslag. Men det är viktigt att kalkylatorn är neutral och att det tas fram en modell från regeringen så att detta inte läggs på företagen. Risken med många olika modeller gör det svårt för resenären att förstå” säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

”Det är även viktigt med en gemensam modell som mäter påverkan per passagerare per personkilometer – så mäter kollektivtrafiken redan i dag in sitt gemensamma miljöprogram som utgör branschrekommendation för offentlig upphandling av kollektivtrafiken”, avslutar Anna Grönlund.

Nu kommer Trafikanalys att lämna förslag på hur en klimatdeklaration kan komma att införas och vilka företag det ska gälla. Den 30 april ska utredningen vara klar.