Transportföretagen kommenterar regeringens besked om Bromma flygplats


"Bromma flygplats är hela Sveriges flygplats och varje beslut som fattas om dess framtid måste noggrant utredas" kommenterar Fredrik Kämpfe, Transportföretagen, branschchef flygbranschen kvällens regeringsbesked om att öppna för nedläggning av Bromma flygplats.

Flygplatsen erbjuder effektiva resor för både näringsliv och privatpersoner. Just nu investerar ägaren Swedavia för att flygplatsen ska möta morgondagens resebehov. Många orter runt om i landet har sin enda reguljära flygförbindelse till flygplatsen.

Många arbetstillfällen kommer att gå förlorade om Bromma flygplats avvecklas på ett ogenomtänkt sätt. Risken är också att en ny flygplats måste etableras i Storstockholm inom 10 år för att erbjuda infrastruktur åt det nya regionala elflyget och den snabbt expanderande drönarindustrin. Att inte orka satsa på både Arlanda och Bromma är ett tecken på en förhastad politisk kompromiss och det är inte en framtidsäkrad transportpolitik.

”Diskussionerna om Stockholmsregionens framtida flygplatsförsörjning måste föras i bredare krets med representanter för berörda kommuner runt om i landet samt flygbolagen som idag trafikerar Bromma flygplats”, avslutar Fredrik Kämpfe.

Läs tidigare debattinlägg om Bromma flygplats.