Transportföretagen kritisk mot höjning av redan höga transportskatter


Skatten för bensin och diesel höjs vid årsskiftet samtidigt som regeringen fortsatt planerar införa kilometerskatten och flygskatten.

Vid årsskiftet höjer regeringen bensinskatten med 24 öre per liter och dieselskatten med 21 öre per liter. De svenska drivmedelsskatterna är näst högst i världen. Speciellt dieselskatten är mycket hög och tillsammans den planerade kilometerskatten på lastbilar får näringslivet i Sverige en mycket ogynnsam skattesituation när det gäller transporter jämfört med andra länder.

– I ett stort land med långa avstånd är detta en olämplig politik. Det motverkar arbetstillfällen utanför storstäderna och försvårar vardagslivet för de hushåll som vill bo där. Den klyfta mellan stad och land som statsministern lyfte fram i sitt jultal vidgas, säger Mattias Dahl, vd, Transportföretagen.

– Det naturliga för ett land med Sveriges geografiska förutsättningar borde istället vara att vi inom ramen för den internationellt samordnade klimatpolitiken tillhör de länder som har lägre skatter på avstånd än genomsnittet, säger Mattias Dahl.