Transportföretagen välkomnar 74-tons lastbilar


Transportföretagen välkomnar att regeringen i dagens proposition om godstrafikfrågor öppnar för tyngre lastbilar, så kallade 74-tons lastbilar.

– Utvecklingen innebär både att näringslivets konkurrenskraft kan stärkas genom lägre transportkostnader och att koldioxidutsläppen minskar. Samhällsvinsterna av förslaget begränsas dock av att den del av vägnätet där tyngre lastbilar tillåts är kraftigt begränsat, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Transportföretagen förutsätter att regeringen snarast utvärderar detta första steg och återkommer med ett utökat förslag.