Transportföretagen välkomnar förändringar i cabotageregelverket


Beslutet på ministerrådsmötet i måndags att förändra regelverket kring bland annat cabotage välkomnas av Transportföretagen. Beslutet innebär att dagens regler med maximalt tre cabotagetransporter under sju dagar behålls men efter att sju dagar har gått måste lastbilen stanna utanför Sverige i minst fem dagar innan den kan köra nya cabotagetransporter igen, en så kallad avkylningsperiod. 

”Det är helt i linje med vad vi har drivit”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen

”Cabotaget ska vara tillfälligt, det är själva grundtanken. Det är inte meningen att bilarna ska ligga och köra i Sverige mer eller mindre permanent. Det här understryker att cabotaget är tillfälligt.”

Läs mer om vad beslutet i måndags innebär  här