Tydligare kan det inte bli: flygskatten är missriktad och misslyckad


Tydligare kan det inte bli: flygskatten är missriktad och misslyckad. Den bygger på en missuppfattning av vad som verkligen ger minskad miljöpåverkan. Läs artikeln av professor Runar Brännlund på SvD debatt.

”Klimatproblemet beskrivs ofta som en av vår tids ödesfrågor. Det är i skenet av detta man ska se den svenska ambitionshöjningen i klimatpolitiken. Övergripande i den svenska politiken är att den ska bidra med minskade globala utsläpp. De mål som satts upp är ambitiösa vilket gör det extra viktigt att styrningen är träffsäker, verkningsfull och effektiv.

Två åtgärder som beslutats om som en del i den svenska politiken är en skatt på flygresor som sker från Sverige (gäller från den 1 april 2018), och ett nytt system för beskattning av bilar, bonus-malus (börjar gälla den 1 juli 2018). Jag har analyserat dessa på uppdrag av Svenskt Näringsliv i en kommande rapport, och slutsatsen är att såväl flygskatten som bonus-malus systemet är två exempel på dåligt utformade styrmedel. Det som beskattas är inte de utsläpp man vill minska utan med flygskatten är det resan i sig själv och med bonus-malus är det innehavet av bilen, och inte de utsläpp den ger upphov till när den används. Man skulle kunna säga att både flygskatten och bonus-malus är en form av politisk ”grönmålning”. Det vill säga att man försöker skapa en bild av att kraftfulla och effektiva åtgärder vidtas, men som i praktiken är kostsamma för individer och samhälle och mer eller mindre verkningslösa ur global klimatsynpunkt.”

Läs artikeln här