Utsläpp från flyget i Sverige minskar


Ny statistik från myndigheterna visar att flyget går mot strömmen och minskar sina utsläpp av koldioxid.

Enligt uppgift från Naturvårdsverket minskade utsläppen som omfattades av rapportering från flygoperatörer i EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) med fyra procent 2018 jämfört med året innan.

”Siffrorna visar att flygbranschens ambitiösa miljöarbete med investeringar i nya bränslesnåla flygplan och biobränsle ger resultat samt att internationella styrmedel som handeln med utsläppsrätter fungerar” säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg

Enligt Transportstyrelsens långsiktiga trafikprognos för 2019–2025 väntas antalet flygpassagerare i Sverige öka med 13,4 procent mellan 2017 och 2025 samtidigt som flygtrafikens nettoutsläpp av koldioxid enligt myndigheten kommer att vara närmare 13 procent lägre 2025 jämfört med 2017.

”Transportstyrelsens trafikprognos pekar på en framtida utveckling där flygets totala utsläpp av koldioxid i Sverige minskar trots ökat resande. Denna positiva utveckling vill vi så klart accelerera men då utgör regeringens nuvarande passivitet, eller handlingsförlamning, kring flyget ett betydande hinder. I ett läge där svenska flygbolag gör i stort sett allting rätt när de investerar i nya flygplan, klimatkompenserar flygresor och satsar på biobränsle är det hög tid att politiken ställer sig på samma sida som flygbranschen och börjar leverera konkreta åtgärder som stödjer omställningsarbetet”, avslutar Fredrik Kämpfe.

Fakta:

Naturvårdsverket: Rapporterade utsläpp för flygoperatörer inom systemet för handel med utsläppsrätter.

Enligt Naturvårdsverket är Sverige är för närvarande administrerande medlemsland för cirka 100 flygoperatörer, varav tolv flygoperatörer var rapporteringspliktiga inom EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) under 2018.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Utslappshandel/Resultat-och-uppfoljning/Resultat-och-uppfoljning—flygoperatorer/

Transportstyrelsen: Trafikprognos vår 2019–2025

Transportstyrelsen tar varje halvår fram en prognos över antal passagerare samt starter och landningar med flyg för de kommande sju åren. Prognoserna används bland annat som underlag för myndighetens avgiftssättning för luftfart.

https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/vikande-efterfragan-pa-flygresor-forvantas-fortsatta-under-2019/

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig (0730-44 71 20, ebba.fredin@transportforetagen.se) eller Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg (0730-44 71 36, fredrik.kampfe@transportforetagen.se)