Välfärdsutredningen: Ett slag mot alla företag


I nästa vecka presenterar regeringens välfärdsutredning sina förslag. Utredning som leds av Ilmar Reepalu, föreslår allvarliga försämringar för välfärdsföretag. Om förslagen blir verklighet kommer de att skada hundratusentals kunder, medarbetare och ägare i välfungerande, seriösa företag.

Debattartikeln “Näringslivsorganisationer: Ett slag mot alla företag” publicerades igår på di.se. Artikelförfattarna, sju företrädare från sju näringslivsorganisationer (däribland Mattias Dahl, vd, Transportföretagen), menar att det kommande förslaget om vinstbegräsning i välfärden kommer slå hårt mot hela Sveriges företagsamhet. Att reglera bort lönsamhet är ett principgenombrott.

Utdrag ur artikeln; ”Detta är inte en fråga som bara rör företagen inom välfärden. Det är ett slag mot hela den svenska företagsamheten, en ideologisk attack mot grundprinciperna för ett fritt näringsliv och i förlängningen även på välstånd och välfärd…”

Läs hela artikeln