Välkommen på Transportföretagens seminarier i Almedalen


Med framtidens transportnäring i fokus arrangerar vi seminarier den 2-5 juli i Gotlandsbolagets trädgård, Hamngatan 1.

Är elvägen vägen till framtiden?
2/7 2018 10:00 – 10:45

Intresset för elvägar ökar som ett kostnadseffektivt alternativ som samtidigt är klimatpositivt. Sedan ett par år tillbaka har det pågått försöksprojekt i Sverige med olika tekniker för elvägar. Är elvägar för lastbilar framtidens melodi för ett hållbart transportsystem?

På seminariet diskuterar vi erfarenheterna från försöksprojekten. Vad blir nästa steg och hur länge dröjer det innan vi kan se elvägar i större utsträckning i Sverige?

Medverkande:
• Anders Bylund, Head of EMobility, Siemens
• Stefan Tongur, tekn dr, Rise Viktoria
• Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket
• Björn Hasselgren, trafikforskare

Hur förverkligar man samhällets mål om transport, samhällsbyggnad och hållbarhet?
3/7 2018 11:00 – 11:45

Hur arbetar våra myndigheter för att förverkliga nuvarande och kommande strategier och mål som den maritima strategin, godsstrategin och överförflyttning av gods från väg till sjö? Vad är av vikt framöver och hur skulle de vilja samverka med varandra och med industrin?

Medverkande:
• Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör, Transportstyrelsen
• Katarina Norén, generaldirektör, Sjöfartsverket
• Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
• Brita Saxtion, generaldirektör, Trafikanalys
• Carolina Kihlström, projektledare, kommunikationsansvarig, Svensk Sjöfart
• Christine Hanefalk, branschchef, Sveriges Hamnar

Bortom hamnkonflikten – framtidens hamnarbete
3/7 2018 14:00 – 14:45

Bortom konflikten – framtidens hamnar och hamnarbete. Hur påverkas hamnarnas verksamhet av trender, som digitalisering och automatisering?
Hamnkonflikten har under de senaste par åren stått i fokus för bilden av de svenska hamnarna. Vi lyfter blicken från det allra mest dagsaktuella och diskuterar hur vi arbetar mer långsiktigt med hamnarnas utveckling. Hur påverkas arbetet i hamnarna – och branschen i stort – av trender som digitalisering och automatisering? Vilka utmaningar och möjligheter innebär det för den enskilda hamnen och det arbete som bedrivs där? Och hur kan de olika parterna bidra för att utveckla branschen?

Medverkande:
• Joakim Ärlund, vd, Sveriges Hamnar
• Henrik Kristensen, vd, APM Terminals Göteborg
• Peter Winstén, avtalssekreterare, Svenska Transportarbetareförbundet
• Christine Hanefalk, branschchef och moderator, Sveriges Hamnar

Flygets klimatutmaningar
3/7 2018 16:00 – 16:45

Flyget är en viktig del av det svenska transportsystemet. Att finna vägar som på ett hållbart sätt kan hantera dess klimatutmaningar är därför viktigt. Hur ser flygets klimatutmaningar ut och hur ska de hanteras?

Medverkande:
• Ulf Perbo, näringspolitisk chef, Transpportföretagen
• Pär Kågeson, miljöforskare
• Jens Forsmark, Naturskyddsföreningen
• Fredrik Kämpfe, branschchef, Svenska Flygbranschen

Klarar det offentliga utbildningssystemet av tempot i transportnäringens digitalisering?
5/7 2018 10:00 – 10:45

Självkörande fordon och elektrifieringen av fordonsflottan kommer i allt större omfattning vara en del av vårt framtida samhälle. Att det ställer krav på nya kompetenser är uppenbart! Men klarar utbildningssystemet av att tillfredsställa transportnäringens kompetensbehov i en digitaliserad värld?

Hur kommer digitaliseringen att påverka transportnäringens kompetensförsörjning. Vilka kunskaper måste personal som ska underhålla den framtida fordonsflottan besitta? Och hur kommer digitaliseringen att påverka den numerära efterfrågan på personal – kommer vi att få se färre medarbetare eller är det bara så att det är kompetensefterfrågan som kommer att förändras? Transportnäringen är navet i den svenska ekonomin. Varor, människor och tjänster ska kopplas samman över hela vårt avlånga land. Med digitaliseringen av transportnäringen följer ett behov av att anpassa utbildningssystemet i linje med den utvecklingen. Klarar det offentliga utbildningssystemet framtidens utmaningar? Vad har politiken för ansvar? Tar transportnäringen det ansvar som förväntas – eller mer?

Medverkande
Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot (S) Utbildningsutskottet (S)
Cecilia Jernheim, HR & kommunikationsdirektör Keolis
Sohana Josefsson, HR & kommunikationsdirektör Green Cargo
Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen

Här kan du även ta del av Sveriges Bussföretags seminarier om en attraktiv kollektivtrafik, om branschens förutsättningar att kunna minska klimatutsläppen och om framtidens kollektivtrafik.