Välkommet att förhandlingar nu kommer äga rum


Europaparlamentets Transport- och turistutskott röstade i dag ja till att inleda trepartsförhandlingar mellan de tre institutionerna (EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet), gällande Vägpaketet.

De delar det nu ska trepartsförhandlas om gäller:

  • Tillträde till yrket (1071/2009) och cabotage (1072/2009)
  • Utstationering för vägtransportsektorn
  • Kör- och vilotider och positionering med hjälp av smart färdskrivare

Transportföretagen välkomnar att förhandlingar kommer att äga rum. Alla förslag ser i nuläget inte ut som vi önskat, men nu börjar kompromissande och förhoppningsvis blir det i slutändan regler som är till fördel för våra medlemsföretag.

Läs vår kommentar på EU:s mobilitetspaket från april i år