Välkommet förslag om utökad klampning


Transportbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation Transportföretagen välkomnar regeringens förslag om att polisen och tullen ska kunna klampa fordon i upp till 36 timmar om det till exempel skett överträdelser mot cabotagereglerna. Idag har myndigheterna möjlighet att klampa fordonet i upp till 24 timmar.

Det var 2015 som Trafikutskottet riktade ett tillkännagivande mot regeringen att utöka de 24 timmarna efter att riksdagsledamot Andreas Carlsson(KD) motionerat i ärendet.

– Det har gått två år sedan tillkännagivandet men bättre sent än aldrig, säger Maria Lindh, branschchef på Transportföretagen. Vi tycker att det är bra att regeringen nu kommer med förslaget att utöka till 36 timmar.

Näringsdepartementet föreslår också att Tullen ska kunna besluta om förskott för sanktionsavgift för överträdelse av cabotageregelverket.