Välkomnad biobränslesatsning för flyget


Svenska Flygbranschen välkomnar regeringssatsning på att utveckla biobränsle för flyg.

Regeringen gav nyligen Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att göra det mer attraktivt att utveckla biobränsle för flyg från svensk skogsråvara i syfte att öka användningen av hållbara biobränslen i flyget.

Svenska Flygbranschens branschchef Fredrik Kämpfe välkomnar utvecklingen som ett positivt steg framåt för en bransch som tydligt flaggat för behovet av statliga initiativ för att skynda på utvecklingen mot ett fossilfritt flyg i Sverige.

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lämnade dessutom den samlade svenska flygnäringen genom föreningen Svenskt Flyg i förra veckan över sin ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Flygbranschen”.

Färdplanen försöker identifiera några områden som är centrala för att inrikesflyget ska kunna vara fossilfritt 2030 och att allt flyg som startar vid svenska flygplatser, både in- och utrikes, ska vara fossilfritt 2045. För att uppnå detta fossilfria mål, identifierar Färdplanen ett antal hinder samt föreslår åtgärder för att undanröja dessa.

För statens del handlar hinderröjningen bland annat om investeringsstöd för produktionsanläggningar, skapandet av en långsiktig statlig målbild för övergången till fossilfritt flyg, inklusive elflyg, allokering av forskningsmedel för effektivisering av storskalig produktion av fossilfritt bränsle och upphandling av fossilfritt bränsle för offentliga resor.

Färdplanen identifierar också vilka möjligheter som produktionsbranschen respektive flygbranschen har när det gäller att bidra till skapandet av en fungerande marknad. En primär slutsats i rapporten är att om marknaden kan skapas finns mycket på plats för en rimligt snabb övergång till fossilfritt flyg – ett område där Sverige både kan och bör ta en ledande position.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Fredrik Kämpfe fredrik.kampfe@transportforetagen.se