Välkomnad satsning på elvägspilot


Transportföretagen välkomnar Trafikverkets arbete med att ta fram en elvägspilot för att nu testa ett helt nytt system i full skala.

Elektrifiering är tillsammans med energieffektivisering och ökad användning av biodrivmedel viktiga åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från godstransporter på väg.

Cirka 85 procent av allt gods transporteras med lastbil och möjligheterna att byta till andra transportslag är begränsade. Därför är särskilt elektrifiering en åtgärd med stor potential att minska utsläppen.

”För en bråkdel av kostnaderna för till exempel höghastighetståg skulle mycket större miljövinster kunna göras genom en storsatsning på elvägar för lastbilstransporter”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef, Transportföretagen.

Läs mer här