Välkomnat regeringsförslag om säkra uppställningsplatser


Transportföretagen välkomnar regeringens förslag om att se över uppställningsplatser för yrkestrafiken eftersom antalet säkra parkerings- och uppställningsplatser har inte ökat i takt med transporterna.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att se över hur uppställningsplatser för yrkestrafiken längs de större vägarna kan bli bättre. De ska bland annat se över affärsmodeller och kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rast- och uppställningsplatser efter vägnätet.

”Vi välkomnar uppdraget”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef, Transportföretagen. ”Det här är en fråga vi har drivit länge, antalet säkra parkerings- och uppställningsplatser har inte ökat i alls samma takt som efterfrågan och transportarbetet.”

Ytterst är det en fråga om förarnas arbetsmiljö. Statliga Trafikanalys visade i en studie 2016 att en majoritet av yrkesförarna upplevde otrygghet på rastplatserna och 4 av 10 yrkesförare svarade att de någon gång blivit utsatta för brott vid rast- eller uppställningsplatser i Sverige.

”Förändringar i kör- och vilotidsregelverket och arbetstidsreglerna gör också att behovet blir än mer akut. Om förare inte får lov att ta sin veckovila i hytten måste det finns säkra uppställningsplatser för fordonen.”

Trafikverkets uppdrag sträcker sig fram till utgången av den nationella infrastrukturplanen, det vill säga 2029.

”Men vi kan inte vänta till 2029 med konkreta åtgärder, det vill jag understryka. Transportföretagen ser fram emot en dialog med Trafikverket för att gemensamt komma fram till åtgärder som stärker befintliga rastplatser och leder till fler säkra uppställningsplatser framöver. Behovet kommer bara att öka, i takt med ett ökat transportarbete längs våra vägar, inte minst från utländska aktörer.”

”Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för transportbranschen och representerar också säkerhetsföretagen. De är en viktig aktör i arbetet för säkrare uppställningsplatser”, avslutar Ulf Perbo.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se