Världsrekord i Sverige – hur genomfördes världens mest miljövänliga flygning?


Förra veckan flög ett turbopropflygplan från BRA – Braathens Regional Airlines sträckan mellan Halmstad och Stockholm med 72 passagerare ombord. BRA kallade flygningen för ”the perfect flight”. Det var troligen den mest miljövänliga regionala passagerarflygningen någonsin.

Hur lyckades BRA med detta världsrekord? Och vad innebär det för framtidens flyg? Vi börjar från början. Så kunde världens miljövänligaste flygning genomföras:

Flygplanet:

För att minimera utsläppen valde BRA att flyga med det mest bränsleeffektivaste flygplanet som finns för regionalflyg på den utvalda sträckan, nämligen ett ATR 72–600. Det fransk-italienska flygplanet är cirka 27 meter långt och tog i detta fall 72 passagerare (= fullsatt plan som är det bästa ur miljösynpunkt). Flygplanet har en marschhastighet på cirka 500 kilometer i timmen och har en räckvidd på cirka 150 mil.

Förbättringar:

Flygplanet hade fått klartecken från flygtrafikledningen att flyga den mest direkta rutten mellan Halmstad och Bromma flygplats. I många fall kan en flygning behöva ta vissa omvägar för att nå sin destination, på grund av att luftrummet delas upp i olika zoner bland annat runt flygplatser. Men i detta fall var det alltså raka vägen, hela vägen.

Flygningen ägde rum på en optimal höjd för flygplanstypen och flygningen. ATR 72–600 har en maximal flyghöjd på cirka 7600 meter och i svensk inrikestrafik flyger flygplanet sällan över 6000 meter. Det är klimatsmart. Flygningar under 8000 meters höjd skapar nämligen ingen höghöjdseffekt.

Flygplanet gjorde inflygningen med lägre fart och från något högre höjd än vanligt, vilket även det hjälpte till att reducera utsläppen.

Flygplanet var viktoptimerat och lastat med optimal tyngdpunkt för att ytterligare sänka bränsleförbrukningen.

Flygplanet var tankat med hälften vanligt flygbränsle och hälften biobränsle, så kallat Biojet. Biobränslet tillverkades i Finland, vilket också innebar korta transportavstånd. Att flyga på biobränsle sänker utsläppen med uppemot 80 procent.

Resultatet?

Flygningen innebar att utsläppen av koldioxid minskade med hela 46 procent jämfört med motsvarande normala flygresa med fossilt bränsle. För jämförelse:

  • Utsläpp samma flygresa med enbart fossilt bränsle (från BRA:s ordinarie flygningar): 63 gram koldioxid per kilometer och passagerare.
  • Svensk utsläppsgräns för miljöbil: 95 gram per kilometer.
  • Utsläppsgräns för Supermiljöbil: 50 gram koldioxid per kilometer.

Vad blev då det konkreta resultatet från världens mest miljövänliga flygning? Jo ett nettoutsläpp på 34 gram koldioxid per kilometer och passagerare vilket till och med är mindre än vad en supermiljöbil släpper ut.

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen, branschchef flyg, var mycket glad och stolt över resultatet av flygningen. Han kommenterade:

– Att den perfekta flygningen genomfördes i Sverige förvånar inte. Inte bara för att vi har en omfattande diskussion kring flygandet i dag, dess klimatpåverkan och hur viktigt flyget är för Sverige, utan eftersom vi har sett att det svenska flyget gradvis har flyttat sig till en pole position när det gäller att göra flygandet grönare.

Framtiden:

Vissa av de saker som optimerades för den perfekta flygningen, exempelvis flygvägar, inflygningen till flygplats, inflygningsprioritering och biobränsletillgång, ligger utanför ett enskilts flygbolags kontroll. Här krävs både samarbete mellan alla aktörer och att beslutsfattare i både Sverige och EU fattar beslut som hjälper hållbarhetsarbetet framåt ytterligare. En av de viktigaste frågorna är tillgången på biodrivmedel:

– Det är möjligt redan idag att ersätta fossilt bränsle med hållbart förnybart biobränsle som drastiskt minskar utsläppen. Tillgången är dock begränsad och produktionen måste därför öka. Enbart restavfallet från svenskt skogsbruk kan enligt forskare försörja inrikesflyget med biobränsle utan att mer skog behöver avverkas. Nu måste alla – även politiken – bidra till att biobränsleproduktionen sätter fart i Sverige, avslutar Fredrik Kämpfe

Den perfekta flygningen visar att alla tekniska verktygen finns på plats för att flygindustrin ska kunna ta nästa steg i hållbarhetsarbetet:

– Som vi alltid sagt: det är utsläppen från flyg som ska minska, inte flygandet och det är precis det vi bevisar är möjligt, sade Anna Soltorp, hållbarhetschef för BRA.