Växande bransch behöver anställa


Renhållnings- och återvinningsbranschen har en central roll för hela samhällets hållbarhet. Och dessutom utvecklas branschen med ny teknik som effektiviserar och minskar klimatpåverkan samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

Men då krävs rätt och bra upphandlingar. Renhållningsbranschen växer och behovet av personal är skriande stort. Det gäller flera av transportnäringens olika branscher och yrken.  Därför vill vi bland annat se fler platser på yrkesvux så att det blir lättare att karriärväxla och vi vill se CSN-lån även till C- och D-körkort.

Se På spåret med vd Mattias Dahl: