Vi måste förbereda oss för Brexit


Brexitspöket hänger alltjämt över oss samtidigt som det än så länge saknas klara besked. Transportföretagen uppmanar sina medlemmar att vara förberedda på alla alternativ.

Beslutet om Brexit dröjer och det saknas än så länge en konkret plan för genomförandet. I värsta fall sker ett så kallat Hard Brexit, vilket innebär ett abrupt slut på tullsamarbetet mellan EU och England. Det här skulle kunna ställa till det rejält:

”Enkelt uttryckt skulle man behöva återgå till block och penna för att sköta tulldeklareringen mellan EU-länderna och Storbritannien då det inte skulle finnas något annat system i drift. Det skulle bli tufft”, säger Göran Arkler, vice vd på Transportindustriförbundet, ett förbund inom Transportföretagen.

Storbritannien är en viktig handelspartner till Sverige. Enligt SCB stod regionen för 5,8 procent av Sveriges exportvärde under januari till augusti 2018, och 5,0 procent av Sveriges import. Med tanke på landets ställning i förhållande till svenskt näringsliv är det därför viktigt att vi så snart som möjligt får tydliga besked, menar Göran Arkler:

”Vi måste få veta vad vi ska förhålla oss till, just nu känns det lite som att alla går och väntar. Vi har diskuterat frågan med de närmast berörda företagen. Målet har varit att skapa en intern checklista innehållande tio tänkbara frågor som uppstår vid olika Brexit-scenarier.”

Sker i en tid av fördjupat samarbete

Samtidigt som Brexitförhandlingarna pågår är tullsamarbetet inom EU på väg att utvecklas ytterligare. Det innebär bland annat att de 27 EU-länderna inför en gemensam tullkodex:

”Tullkodexen innebär att alla transiteringar och deklareringar från och med 2025 ska ske helt digitalt, oavsett vad vi talar om för transportslag. Det kommer att innebära att hela processen går ännu snabbare än i dag, men också att det går lättare att följa upp vad för varor som har gått mellan olika länder. Det blir med andra ord en helt annan öppenhet mellan de europeiska länderna.”

Hur viktigt är EU-samarbetet för den svenska transportnäringen?

”Vi har varit med i EU länge, det här samarbetet är oerhört viktigt och dess betydelse fortsätter att öka. Vi har en tullunion som blir allt mer integrerad i och med att man digitaliserar den”, säger Göran Arkler och fortsätter:

”Oavsett om vi pratar om järnvägstransporter, vägtransporter eller sjötransporter mellan de europeiska länderna är det viktigt att gränsövergångarna fungerar smidigt. Samarbetet handlar med andra ord inte bara om tullfrågor, Det gäller lika mycket att allt det bakomliggande, exempelvis kontrollfunktioner och regelverk, fungerar på ett bra sätt.”

Vad är er uppamning till medlemsföretagen när det gäller Brexit?

”De företag som i ett första led är berörda av det här bör göra en checklista och se över vilka frågor som kan bli aktuella beroende på olika Brexitscenarier. Skaffar man sig någon form av beredskap slipper man sitta handledningsförlamad när beslutet väl kommer. Om det blir ett tuffare Brexit kan det gå väldigt fort för marknaden att förändras”, avslutar Göran Arkler.