Vi vill bidra till hela Sverige-satsningen


Som transportnäringens samlade röst välkomnar vi regeringens hela Sverige-satsning. Men för att hela Sverige-satsningen ska vara trovärdig behöver ett antal frågor diskuteras. Några exempel är drivmedelsskatten och vägunderhåll, skriver representanter för Transportföretagen.

Läs artikeln i Dala-Demokraten här

Som transportnäringens samlade röst välkomnar vi regeringens hela Sverige-satsning. För att hela Sverige ska leva krävs transporter och en väl fungerande transportnäring. Varje år ökar transportbehovet i hela landet, inte minst för att vår vardag ska fungera – för att ta oss till skola, jobb, arbete och fritidsaktiviteter. Vi gillar fler transporter, inte färre. Vi gillar det transportsmarta samhället med fler och effektivare transporter.

Men för att hela Sverige-satsningen ska vara trovärdig behöver ett antal frågor diskuteras. En av dem är drivmedelsskatten. Vi har bland världens högsta drivmedelsskatter. Skatterna är dessutom indexerade vilket driver upp dem automatiskt varje år. För människor utanför städerna är bilen avgörande för att klara av vardagen med att handla, åka till jobbet och skjutsa barnen till aktiviteter.

Kilometerskatten blir ytterligare en landsbygdsskatt. Regeringen vill att lastbilstransporter ska betala en särskild kilometerskatt ovanpå den mycket höga skatten på lastbilarnas drivmedel. Protesterna har varit omfattande, framför allt från näringslivet i Norrland som får sin konkurrenskraft urholkad. Många jobb på landsbygden hotas av detta förslag. Kilometerskatt blir i praktiken en landsbygdsskatt genom att man beskattar transporter där inga alternativ finns och där problem som ska lösas (buller, trängsel och utsläpp) är närmast obefintliga.

Familjer på landsbygden straffas av bonus-malus-skatt. Det bonus-malus-system regeringen vill införa innebär att familjebilar på landsbygden ska betala särskild skatt, medan bonusarna går till bilar som framförallt säljs i Stockholm. Höga bonusar till elbilar är nödvändigt för att påskynda elektrifieringen, men malusens konstruktion där ingen hänsyn tas till att fordon har olika användningsområden ger orimliga effekter.

Vägunderhållningen ligger på en för låg nivå. Vägunderhållet i Trafikverkets plan föreslås ligga på en sådan låg nivå att vägstandarden inte kan upprätthållas på landsbygden. Det är inte i linje med en satsning på hela Sverige.

Varför ska det vara en flygskatt på inrikesflyg? Utsläppen ingår i handeln med utsläppsrätter så utsläppen minskar inte. Däremot skapas problem för många flyglinjer som är viktiga för bland annat företag med långa resvägar till Stockholm.

Transporternas villkor är centrala för att hela Sverige-satsningen ska lyckas – en livskraftig transportnäring och fungerande infrastruktur stärker hela samhällsekonomin och är central för att skapa tillgänglighet med god kvalitet och för att bidra till utvecklingen i hela landet. Med rätt förutsättningar kommer branschen att kunna utvecklas mot ett transportsmart och hållbart Sverige, inkluderat både stad och landsbygd. Som transportnäringens samlade röst står vi beredda att konstruktivt bidra.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen
Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen