Vi vill minska utsläppen, inte resandet


Det pågår en diskussion om flygets utsläpp av växthusgaser. Det är sant att flyget måste minska sina utsläpp, precis som andra transportslag, men det betyder inte att vi ska sluta resa.

Artikeln publicerades i Barometern den 23 maj

Lösningen är i stället att minska utsläppen genom teknisk innovation, exempelvis biodrivmedel.

Nyligen presenterade Fossilfritt Sverige tillsammans med flygbranschen en färdplan för hur inrikesflyget ska kunna vara fossilfritt redan 2030, och hela flyget 2045. Diskussionen borde fokusera på hur vi kan nå dit, helst ännu snabbare – inte hur utvecklingen ska bromsas.

Flyget är en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Sverige är ett handelsberoende land med stora avstånd.

Flyget och gör det möjligt att bo och verka i hela Sverige. Det gör det möjligt för människor att träffas, lära känna och förstå varandra. Sverige skulle bli fattigare om färre kunde flyga.

Flygets innovationstakt är hög. Utsläppen per passagerarkilometer har minskat i decennier. För att få utvecklingen att gå ännu snabbare behövs flera olika åtgärder. En del kan vi göra på egen hand, andra beslutas på politisk nivå.

De flesta flygbolag investerar stora belopp i ny teknik och en modern flygplansflotta. De senaste tio åren har SAS och BRA introducerat nyare flygplansmodeller som reducerat utsläppen med 35-40 procent per passagerarkilometer. Vi följer nu med stort intresse utvecklingen inom elektrifiering och hybridlösningar.

Andra åtgärder kräver politiska beslut. Om det gick att flyga rakt över europeiskt luftrum skulle det minska utsläppen med 10 procent. Biobränsle kan minska utsläppen av koldioxid väsentligt och fungerar med dagens flygmotorer.

Resenärer har i dag möjlighet att välja 100 procent biobränsle, på samma sätt som man kan välja grön el. Det beräknas sänka utsläppen med upp till 70 procent.

Problemet är att det inte tillverkas tillräckligt mycket. Branschen kan inte på egen hand åstadkomma storskalig bränsleproduktion. Där behövs politikens stöd. Det är en central pusselbit i färdplanen för ett fossilfritt flyg.

Flygets utsläpp är en internationell fråga och nationella åtgärder riskerar att bli dyra slag i luften. Flyget ingår som enda transportslag i EU:s handel med utsläppsrätter, EU-ETS. Om nationella åtgärder, som flygskatten, minskar utsläppen i Sverige frigörs utrymme att öka utsläppen i andra länder. Den enda effekten blir en negativ påverkan på Sveriges konkurrenskraft.

Från 2021 kommer det internationella flyget att ingå i CORSIA, ett globalt styrmedel för klimatutsläpp och klimatkompensation beslutat av FN-organet ICAO där 191 länder ingår. 73 länder, motsvarande över 85 procent av utsläppen från allt internationellt flyg har anslutit sig till den frivilliga fasen som inleds 2021.

Flyget är det trafikslag som kan erbjuda långväga tillgänglighet med rimlig restid. Vi är överens om att utsläppen måste minska.

Låt oss diskutera hur vi kan påskynda utvecklingen mot ett fossilfritt flyg. Det är utsläppen som måste minska, inte resandet.

Fredrik Kämpfe branschchef, Svenska Flygbranschen

Mattias Dahl vd, Transportföretagen