Vill se längre lastbilsekipage


Transportföretagen välkomnar uppdraget till Transportstyrelsen att se över vilka möjligheter det finns att öka trafiksäkerheten när det gäller korta dragbilar (så kallade EU-trailers). Deras vinteregenskaper lämpar sig inte för det svenska väglaget under vintertid och det har varit ett antal olyckor med EU-trailers inblandade.

Däremot är Transportföretagen fortsatt kritiska till beslutet att tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul. Det finns inga forskningsrapporter som stödjer att det har en trafiksäkerhetshöjande effekt.

”Regeringen borde lyssna bland annat till sin egen myndighet Transportstyrelsen som inte har kunnat påvisa att vinterdäckskrav på samtliga axlar för tunga lastbilar och bussar har trafiksäkerhetshöjande effekt, bara kostnadshöjande”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Transportföretagen är positiva till att Trafikverket får i uppdrag att analysera var och om längre lastbilar bör tillåtas men understryker att vi hade gärna velat stryka ”om”.

”Att möjliggöra transporter med längre lastbilar än dagens 25,25 är samhällsekonomiskt lönsamt. Det är bra för miljön då det innebär färre lastbilar för att transportera samma mängd gods, det är bra för trafiksäkerheten och det är bra för ekonomin då det möjliggör än effektivare transporter”, säger Ulf Perbo.

Regeringen har också gett Trafikanalys i uppdrag att analysera om det finns behov att ta fram förslag på styrmedel för att öka andelen tunga fordon med bra klimategenskaper.

”Här har Transportföretagen sedan tidigare föreslagit att Sverige borde prata med president Macron i Frankrike. Frankrike har infört en bonus till de som investerar i lastbilar som går på förnybara bränslen vilket har gjort att försäljningen av gaslastbilar ökat i Frankrike”, avslutar Ulf Perbo.