Bonus-malussystemet är en straffskatt


Det förslag till ett så kallat ”bonus-malussystem” som regeringen presenterade för en kort tid sedan innehåller ett orimligt inslag som drabbar många småföretagare och transportföretag.

Oaktat övriga negativa synpunkter som har förts fram (till exempel om en omotiverad överfinansiering) måste denna del av förslaget ändras. Bonussystemet ska förutom personbilar omfatta även lätta lastbilar och bussar (upp till 3,5 ton). I systemet för att räkna ut hur stora straffskatter som bilar med låg energieffektivitet och därmed höga utsläpp ska betala tas ingen hänsyn till vilken transportnytta fordonet kan utföra. Små personbilar jämförs med stora hantverks- och distributionsbilar. Lätta lastbilar (budbilar, hantverksbila, och liknande) får därmed betala höga straffskatter även när fordonen är de mest energieffektiva transportmedlen.

De praktiska konsekvenserna av det lagda förslaget blir absurda. För en vanlig snickare blir det ekonomiskt fördelaktigt att med sin personbil transportera material i omgångar mellan arbetsplatser, alternativt att införskaffa en överdimensionerad lastbil. Samma öde drabbar familjer som har behov av en familjebuss för att få plats med barn och barnvagn. Trots att utsläppen per person är låga blir straffskatten hög. Personbilar med två sittplatser jämförs med minibussar med nio sittplatser. En bränslesnål familjebuss av standardmodell får mer än fördubblad fordonsskatt till 5 000 kronor per år. För en vanlig hantverkarbil ökar fordonsskatten till 9 000 kronor.

Det är uppenbart och orimligt att bonus-malussystemet inte tar hänsyn till fordonens transportnytta. Det kommer att slå mot många branscher som är beroende av små lastbilar och leder i längden till ett minskat antal arbetstillfällen. Förslaget måste ändras, till exempel genom att använda EU:s gränsvärde för lätta lastbilar och EU:s system för att ta hänsyn till fordonens transportkapacitet.

Att vara hantverkare, bilda familj eller att bo på landsbygden är inget som staten bör bestraffa med särskilda skatter.