Det har än en gång skrivits klimathistoria!


Transportföretagen gratulerar ICAO till viktigt CORSIA beslut om det första regelpaketet för det globala klimatstyrmedlet för flyget.

Den 27 juni 2018 har redan skrivit in sig i historien som dagen då svenska landslaget tog sig vidare till åttondelsfinal i fotbolls VM. Men det skrevs även klimathistoria när ICAOs beslutande råd i Montreal senare samma dag enades om det första regelpaketet för det globala klimatstyrmedlet för flyget CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).

Transportföretagen och Svenska Flygbranschen välkomnar ICAOs viktiga beslut som tydligt visar staternas vilja och målmedvetenhet att gemensamt begränsa flygets klimatavtryck.

”Flygbranschen, som arbetar hårt för att minska sin klimatpåverkan, har med kraft och under lång tid kommunicerat sina förväntningar att CORSIA systemet måste bli bra för att flyget ska klara av sin klimatutmaning.  Med ett fungerande CORSIA system kommer det globala flygets tillväxt vara helt CO2-neutral från och med 2020”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef på Svenska Flygbranschen.

Det finns viktiga beslut kvar att ta för ICAOs råd. I höst förväntas beslut fattas för några av de andra beståndsdelarna. Bland annat utvärderingen av vilka klimatkompensationsprogram som kommer att godkännas i systemet, definitionen av godkända utsläppskrediter och vilka flygbränslen som kommer att möta CORSIAs hållbarhetskriterier.

”Flyget är globalt och klimatet ett gemensamt ansvar. Därför är det viktigt att alla fokuserar på globala lösningar och regler som gäller för alla flygbolag runtom i världen. De så kallade miljöskatter på flyget som vissa länder har infört, däribland Sverige, ger ingen märkbar miljöeffekt men riskerar snedvrida konkurrensen och undergräva det globala konsensus som bevisligen finns att gemensamt hantera flygets klimatpåverkan”, avslutar Fredrik Kämpfe.

 

Mer information från ICAO här

Och CORSIAS pressmeddelande här