Framtidens piloter tränar på elflyg i Västerås


Elflyg är inte längre en avlägsen framtid – tvärtom är tekniken redan i dag tillgänglig och utvecklingen går snabbt framåt. Nu tar ett av Svenska Flygbranschens medlemsföretag steget fullt ut och köper elflyg.

Utvecklingen av elflyg går snabbt framåt.  Som exempel sker tillverkning av mindre flygplan i Europa och Nordamerika. I Sverige har ELISE (Elektisk Lufttransport i Sverige), ett Vinnova-finansierat forsknings- och utvecklingskluster för elflyg, uppmärksammats i media. Dessutom planerar svenska företaget HEART Aerospace tillverkning av elflygplan för inrikes- och regionallinjer här i Sverige.

OSM Aviation Academy, en flygskola med verksamhet bland annat i Västerås, kommer att köpa totalt 60 flygplan av modellen eFlyer2. Ett antal av dessa flygplan kommer att användas vid flygskolan i Västerås.

”Vi utbildar nästa generation piloter och är fast beslutna att locka till oss det bästa kandidaterna.”

”Framtidens flyg kommer att vara utsläppsfritt och mycket tystare än dagens flyg. Det är mycket glädjande att OSM Aviation Academy tagit detta beslut. Elflyg kommer nu på bred front, först i mindre skala och senare för kommersiell passagerartrafik. Nu måste även politiken svara upp mot branschens utveckling. Transportföretagen har gett flera konkreta inspel till regeringen om hur Sverige bäst förbereder sig för elflygsrevolutionen”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flygbranschen.

2021 kommer de nya flygplanen att användas i utbildningen. I jämförelse med konventionella flygplan med förbränningsmotor är elflygen renare, tystare och även billigare i drift. Något som säkerligen kommer att uppskattas av morgondagens piloter samt de som bor runt en flygplats.

”Vi utbildar nästa generation piloter och är fast beslutna att locka till oss det bästa kandidaterna. Därför är det viktigt att erbjuda en framåtblickande utbildning som eleverna kan vara stolta över att delta i. Ordern på 60 elflygplan är ett viktigt steg i rätt riktning” säger Olof Bärve, vd OSM Aviation Academy.

Elflygplanet eFlyer2 tillverkas i USA och är ett tvåsitsigt flygplan med en flygtid om cirka 3,5 timmar vilket är tillräckligt för flygskolor. Utvecklingen mot högre prestanda sker parallellt. Norge har formulerat ett politiskt mål om ett elektrifierat inrikesflyg 2040.

”Flyget ställer om på bred front för att nå klimatmålen och i Sverige sitter branschen i förarsätet. El- och hybridflyg är tillsammans med biobränsle och nya framdrivningssätt pusselbitar i omställningen som ligger helt i linje med flygbranschens färdplan för fossilfrihet som överlämnades till regeringen 2018. Med biobränsle, el- och hybridflyg kommer vi att kunna genomföra omställningen och samtidigt bibehålla vår viktiga tillgänglighet, inom samt till och från Sverige” avslutar Fredrik Kämpfe

Läs mer:

OSM Aviation Academy: https://www.osmaviationacademy.com/sv/

Bye Aerospace eFlyer: https://electricflyer.com/

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig (0730-44 71 20, ebba.fredin@transportforetagen.se) eller Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg (0730-44 71 36, fredrik.kampfe@transportforetagen.se)