Utan sjöfart stannar Sverige


Stora utmaningar med kompetensförsörjningen kan drabba sjöfarten. Det saknas personal till flera av branschens yrken samtidigt som sjöfarten växer i takt med mer gods på sjön. Framförallt handlar det om att alltför få unga söker branschens utbildningar.

Artikeln publicerades i Gotlands Allehanda den 4 juli

Vi utgår ifrån att många Almedalsbesökare har tagit sig till ön med båt över havet. Nu är det dessutom högsäsong för turismen och avgångarna till Visby hamn går tätt. Dessutom behövs ju ett ökat utbud av livsmedel och andra varor på ön, eftersom befolkningen växer under sommar-månaderna. Det betyder att rederiet, Destination Gotland, har ökande behov av att rekrytera personal framförallt inför sommarmånaderna.

Sverige är ett export- och importberoende land. 90 procent av alla varor till och från Sverige transporteras sjövägen. Regeringen deklarerade dessutom senast i infrastrukturplanen att den kommer att satsa på sjöfarten och mycket tyder på att sjöfarten går en ljus framtid till mötes, eftersom den är kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar för att transportera stora mängder gods. Glädjande nog kan vi även se att utflaggningstrenden inte bara har stannat av, utan att ett antal nybyggen har fått svensk flagg och att fler är att vänta. Därför är det extra viktigt att nå ut med branschens goda jobbmöjligheter för att få fler ungdomar att söka sjöfartsutbildningarna – det gäller både till gymnasie- och högskolenivå.

Vad erbjuder då branschen förutom anställning efter examen? Jo, sjöfarten erbjuder både karriärmöjligheter, god arbetsmiljö varierande arbetsuppgifter och bra anställningsvillkor. Att arbeta inom en högteknologisk bransch innebär dessutom att du ständigt vidareutbildas och förses med nya kunskaper. Som anställd får man ta del av allt nytt spännande som den nya teknologin och digitaliseringen medför.

Vi har nu ett stort arbete framför oss med att stärka dialogen mellan bransch, skola och politiker för att nå den allra bästa matchningen och den allra högsta kvaliteten på utbildningarna. Vi är övertygade om att kvalitet och kompetensförsörjning hör ihop.

Med den här artikeln vill vi påminna om att sjöfarten är en förutsättning för Sverige, för ditt Almedalsbesök och för hela Gotland. Vi vill nå ut med att sjöfarten är en framtidsnäring där du som anställd har stora och spännande möjligheter att utvecklas och utforma din egen karriär samtidigt som anställningsvillkoren är goda. Vi tror att sjöfarten har stora möjligheter att växa, men då behöver fler hitta till sjöfartens utbildningar.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen
Christer Bruzelius, vd Destination Gotland