Vi är Transportföretagen – en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, samt motor- och petroleumbranscherna. Totalt har vi nio förbund inom organisationen, med 10.500 medlemsföretag.

Transporter är samhällets blodomlopp och en av grundstommarna för tillväxt, välfärd och möten mellan människor. Därför arbetar vi aktivt för att främja förutsättningarna för transportnäringen. På så sätt bidrar vi till välfärd och hållbar tillväxt för alla.

Transportföretagens nio förbund är;

  • Sveriges Bussföretag
  • Svenska Flygbranschen
  • Sjöfartens Arbetsgivareförbund
  • Motorbranschens Arbetsgivareförbund
  • Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund
  • Biltrafikens Arbetsgivareförbund
  • Transportindustrinförbundet
  • Sveriges Hamnar
  • Säkerhetsföretagen

Kontaktpersoner

Ebba Fredin
Pressansvarig
E-post: ebba.fredin@transportforetagen.se
Mobil: 0730 44 71 20

Mychèle Östman
Kommunikationschef
E-post: mychele.ostman@transportforetagen.se
Mobil: 0707 71 16 34

Transportföretagen

Webb: www.transportforetagen.se
E-post: info@transportforetagen.se
Telefon växel: 08 762 71 00
Adress: Storgatan 19 Box 5384
102 49 Stockholm