Fördubblat antal gripanden från ordningsvakter under 2018


För att höja kunskapen om väktare och ordningsvakters insatser publicerar Säkerhetsföretagen en samlad händelserapportering för 2018. Totalt har Sveriges 17 000 väktare och ordningsvakter rapporterat in hela 2,5 miljoner insatser och ett fördubblat antal ingripanden från ordningsvakter.

I takt med att efterfrågan på säkerhet ökar inom handel, kollektivtrafiken, välfärden och för kommuner får väktare och ordningsvakter mer publika uppdrag. Det har inneburit ökade behov att ingripa mot ordningsstörningar, narkotikahandel och systematiska butiksstölder. Väktare och ordningsvakter ingrep vid 172 000 brott och ordningsstörningar under 2018, en ökning med 8 procent jämfört med året innan. Totalt greps och omhändertogs 15 500 personer under 2018.

”Med tanke på debatten kring ordningsvakters ingripanden är det intressant att se att hela 78 procent av ordningsstörningarna hanterades med en avvisning eller tillrättavisning. Samtidigt fördubblades antalet gripanden och tillkallande av polis. Det gör att branschen är betydligt mer synlig för allmänheten än tidigare”, säger Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen.

Branschens mer publika uppdrag innebär också att väktare och ordningsvakter får en allt större livräddande funktion.

”Väktarna och ordningsvakterna har en mycket bredare yrkesroll än vad som är allmänt känt. Antalet insatser vid första hjälpen och brand ökade med 18 procent till 105 000 händelser. Dessutom släckte väktarna och ordningsvakterna nästan 880 bränder”, fortsätter Li Jansson.

Basen i säkerhetsarbetet utgörs samtidigt fortsatt av service till allmänheten, där insatserna ökade med 9,5 procent.

”Den traditionella bevakningen med larm och rond utgör fortsatt flest antal händelser. Vi ser att de traditionella ronderingarna minskar något, vilket kan återspegla att vissa platser och fastigheter bevakas allt mer av smartare teknik och att personresurserna prioriteras till uppdrag där den mänskliga kontakten är avgörande för att nå framgång”, avslutar Li Jansson.

Statistiken över väktares och ordningsvakters vardag är framtagen av Säkerhetsföretagens medlemsföretag, med hjälp av Prognoscentret. Syftet är att statistiken ska komplettera den bild som polisens och Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik ger för att bidra till ökad kunskap i forskning och analys.

Ladda ner händelserapporteringen här