Märkligt att det går att göra avdrag för köksluckor men inte för larm


Dagens brottslighet kräver nya lösningar. Att stoppa inbrotten är en viktig fråga, där införandet av ett rut- och rotavdrag för installation av larm samt väktarutryckningar är prioriterat.

Debattartikeln publicerades i Sundsvalls Tidning den 17 maj

Bostadsinbrott är en brottskategori som ofta förbises i media. Trots att konsekvenserna för brottsoffren är påtagliga, är det sällan som enskilda inbrott uppmärksammas. Siffror från Kantar Sifo visar exempelvis att vart tredje inbrottsoffer aldrig återfår känslan av trygghet som de hade innan de drabbades av inbrottet.

Samtidigt visar en undersökning från Verisure att trygghetskänslan återkommer snabbare i hushåll som har ett hemlarm. För även om Polisen har, och alltid ska ha ansvar för trygghetsarbetet är frågan om trygghet inte så enkel att allt ansvar kan läggas på staten. I alla tider har människor investerat i lås för att hålla oönskade gäster borta samt för att skydda värde. Dagens moderna hemlarm är en utveckling av detta.

Att installera ett hemlarm är samtidigt en process som kräver både kunskap och ekonomiska förutsättningar. Från branschens sida är vi oroade över framväxande trygghetsklyftor, där inte alla har tillgång till högkvalitativa hemlarm och väktartjänster. I takt med att vissa brott ökar samt ändrar karaktär kan behoven av egna hemlarm dessutom öka.

För att möta den utvecklingen vill Säkerhetsföretagen införa ett rut- och rotavdrag för trygghet. I dag får man göra avdrag för att byta köksluckor, men inte för att installera ett larm eller ta emot en väktare som åker på larm. Det är en märklig prioritering från statens sida – att kortsiktiga renoveringar prioriteras före trygghetsinvesteringar i det egna hemmet.

Dessutom skulle ett rut- och rotavdrag för trygghet särskilt gynna dem med små inkomster att bo kvar i områden som i dag upplevs otrygga.

Inför valet hoppas Säkerhetsföretagen därför att finansminister Magdalena Andersson och justitieminister Morgan Johansson slår sina kloka huvuden ihop. För att lösa dagens otrygghetsproblem är det angeläget med nytänkande, där vi ser rut- och rotavdrag för trygghet som en av de mest brådskande reformerna att införa.

Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen