Riksdagsledamot Marta Obminska besöker Uppsala kommuns ordningsvakter


Mot bakgrund av ordningsstörningar i centrala Uppsala besöker riksdagsledamot Marta Obminska Uppsala kommuns ordningsvakter.

Sedan sommaren 2017 patrullerar Allbevaknings ordningsvakter centrala Uppsala på uppdrag av kommunen. Bakgrunden var en ökning av ordningsstörningar i stadskärnan. Nu besöker riksdagsledamoten Marta Obminska (M) ordningsvakterna för att lära sig mer om arbetet i praktiken.

”Uppsala har haft omfattande ordningsproblem och kommunens ordningsvakter kompletterar polisens insatser. Moderaterna har flera förslag på hur kommunerna kan förenkla för användandet ordningsvakter. Till exempel vill vi bredda området ordningsvakter kan agera på till att omfatta en hel kommun”, säger Marta Obminska.

Med på besöket följer också Säkerhetsföretagen, som är bransch- och arbetsgivarorganisationen för bevakningsföretag.

”Den så kallade Uppsalamodellen, som innebär ett samarbete mellan polis och ordningsvakter, har snabbt stärkt uppsalabornas trygghet. En viktig framgångsfaktor är de dagliga gemensamma utsättningarna med polisen. Med gott informationsutbyte blir det enklare att hantera uppkomna ordningsstörningar samtidigt som arbetsmiljön för ordningsvakterna stärks” säger Li Jansson, branschchef och vice vd på Säkerhetsföretagen.