Säkerhetsföretagen träffar franska försvaret!


Idag har Li Jansson, branschchef och vice vd på Säkerhetsföretagen föreläst på Karlberg för en delegation från franska försvaret (ett ledarskapsprogram på franska försvarshögskolan), om den svenska säkerhetsbranschen.

Li Jansson på Karlberg

Li berättade om branschens olika yrkesroller och om en växande bransch till följd av ökad efterfrågan på privata trygghetstjänster i Sverige.

Men framförallt syftade inbjudan till att berätta om krishanteringen i samband med terrorattacken på Drottninggatan 2017 och om den rapport Säkerhetsföretagen presenterade i höstas.

Li lät berätta om vilka konsekvenserna blev för företagen och hur jobbade man den 7 april 2017. Hur arbetade företagen när kommunikationen bröt samman? Hur hade det sett ut om attacken hade ägt rum en annan tid på dygnet eller om flera attacker hade genomförts samtidigt? Viktiga frågor att hantera.

Li framhöll vidare om samarbetet med polisen och om den osäkerhet och oklara roller som präglade insatserna vid terrorattacken på Drottninggatan.

För att stärka samarbetet mellan polis och säkerhetsbranschen står Oslomodellen exempel med regelbundna möten mellan polis och ordningsvakter.

Det är även viktigt att utbildningarna anpassa eventuella terrorattacker. Till exempel för att kunna ta hand om skadade vid först på plats.

Li avslutade med att kriskommunikation inte längre är en viktig fråga för den privata sektorn utan en angelägenhet för hela samhället. Vi måste finna rätt lösningar för bättre samverkan.