Samverkan med Polisen behöver stärkas i takt med växande säkerhetsföretag


Säkerhetsföretagens nya årsrapport visar för första gången hur den samlade händelserapporteringen från väktare och ordningsvakter ser ut. Informationen behövs för att synliggöra branschens betydelse för att vända utvecklingen där Sverige är sämst i Europa på att hantera brott, våld och vandalism. Framför allt behöver samverkan mellan Polisen och säkerhetsföretag stärkas och utvecklas.

Den helt nya statistiken över den gemensamma händelserapporteringen visar att bevakningspersonalens insatser under 2017 uppgick till totalt 2,6 miljoner insatser. Samtidigt växte säkerhetsföretagens omsättning i teknik, bevakning och parkeringsövervakning med 5,75 procent och uppgick totalt till 33,65 miljarder under 2017. Antalet anställda ökade med 1100 personer och uppgår nu till 26 100 anställda.

”Utvecklingen ska ses i ljuset av att Sveriges oförmåga att hantera otrygghet växer. Ny statistik från Eurostat visar att andelen svenskar som rapporterar att brott, våld och vandalism förekommer i deras bostadsområde har ökat med 22 procent sedan 2010. Nivån på brott och vandalism är dubbelt så hög som i våra nordiska grannländer. Medan Baltikum och Sydeuropa halverat otryggheten sedan 2007 har minskningen i Sverige bara varit 2 procent, ” säger Li Jansson, branschchef och vice vd på Säkerhetsföretagen.

Men den negativa utvecklingen kan brytas, bland annat genom att ytterligare stärka samarbetet mellan Polisen och säkerhetsbranschen.

”Genom samverkan mellan Polis och säkerhetsföretag kan många brott både förebyggas och hanteras snabbt. Vi menar inte att väktare och ordningsvakter ska ersätta poliser utan att de ska komplettera och avlasta”, fortsätter Li Jansson

Tillväxten i säkerhetsbranschen sker av en i grunden trist samhällsutveckling. Samtidigt är det angeläget att påminna om att en klok trygghetsinvestering kan medföra att de totala kostnaderna av brott kan minska. Det finns även en rad reformer som kan genomföras för att öka kostnadseffektiviteten i trygghetsarbetet.

”Ett bra exempel är den så kallade Uppsala-modellen där polisen arbetar fokuserat mot grov gängkriminalitet samtidigt som de kommunalt upphandlade ordningsvakterna bidrar med att hålla ordning i innerstan och i vissa stadsdelar. Tillsammans har Polis och ordningsvakter dagliga så kallade utsättningar vilket lägger grunden för ett gott samarbete”, avslutar Li Jansson.

Ladda ner Säkerhetsföretagens årsrapport här

För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

För frågor om rapporten kontakta Li Jansson, branschchef och vice vd Säkerhetsföretagen, 08-7627173 eller li.jansson@transportforetagen.se