Trygghetsavdrag till diskussion vid rundabordssamtal


Säkerhetsföretagen samlade i dag bransch och politiker till rundabordssamtal för att diskutera vårt ökade behov av trygghetstjänster. Det här är en viktig fråga som kan riskera att bli ett privilegium för de bäst bemedlade i samhället enligt Li Jansson, branschchef och vice vd för Säkerhetsföretagen och som stod värd för samtalet.

  

Närvarande var bland annat Verisure, Stöldskyddsföreningen samt riksdagsledamöter Niklas Wykman från Moderaterna samt Johan Hedin från Centerpartiet.

Den SIFO rapport som Verisure nyligen har tagit fram (kan laddas ner här), bekräftar bilden av den ökade brottsligheten i vardagen. Enligt rapporten upplever 40 procent av oss svenskar otrygghet i hemmet och för att nämna ytterligare en siffra så låg inbrottsstatistiken på 30 000 bostäder och fritidshus 2017. Om detta fick branschen berätta och om den nya tekniken hos larmtjänster.

Li framhöll att statistiken visar ett ökat behov av trygghetstjänster och övriga vid samtalet bekräftade bilden. Framförallt handlar det även om trygghetstjänster i förebyggande syfte.

Statistiken visar även att säkerhetsbranschen och polisen behöver öka samarbetet eftersom det blir en stor utmaning för polisen att hinna med alla utryckningar.  Kan vi öka tryggheten i utsatta områden kommer fler välja att bo kvar där, trots att de kan ha hunnit göra karriär och fått ökad inkomst. Det skulle på sikt minska segregationen i samhället.

Samtalets företrädare från politiken lyssnade uppmärksammat men var inte odelat kritiska till Säkerhetsföretagens förslag om RUT- och ROT-avdrag för säkerhetstjänster. Alltså finns en hel del kvar att göra för att vinna övertygelse i frågan.

Hela samhället vinner ju på att vi alla mår bra. Det är inte försvarbart 40 procent ska gå runt och känna sig otrygga i vardagen. Därför är RUT och ROT-förslaget en väldigt viktig fråga som Säkerhetsföretagen inte kommer att släppa taget om utan att jobba vidare med.

På bild: Li Jansson, branschchef och vice vd Säkerhetsföretagen, Mattias Brink, vd Verisure och Niklas Vykman, riksdagsledamot M.