”Vägen till ett tryggare Sverige”


Det var en engagerad diskussion och debatt i dag när Säkerhetsföretagens bok ”Vägen till ett tryggare Sverige” presenterades. Trygghetsfrågorna får inte reduceras till kortsiktiga utspel. Syftet med boken är därför att bredda den idépolitiska debatten med en faktabaserad och intellektuell studie kring trygghetsfrågorna.

Medverkade gjorde bland annat bokens författare Nima Sanandaji, Säkerhetsföretagens vd Mattias Dahl och branschchef Li Jansson tillsammans med en panel bestående av opinionsbildare och ledarskribenter ledda av moderator Lennart Alexandrie.

Med boken vill Säkerhetsföretagen bredda trygghetsfrågan och öka förståelsen hos både stat och näringsliv om hur viktigt trygghet är för ett väl fungerande och hållbart samhälle.

Boken är framförallt lösningsorienterad. Krafttag krävs om vi ska kunna bekämpa den ökade brottsligheten i samhället, framhöll Li Jansson. Säkerhetsföretagen behöver ges möjlighet att i högre utsträckning kunna agera uppsökande – till exempel genom social dialog, för att redan på ett tidigt stadium kunna förebygga att brott inte begås.

Och recensionerna löd ” Boken är en väckarklocka för oss som arbetar med trygghetsfrågor. Vi måste bredda debatten och prata mer om de förebyggande insatserna på nationell nivå. Boken är ett mycket bra avstamp för det.”

Här kan du som är intresserad ladda ner boken som pdf

Boken gå även att beställa från Vulkan förlag https://www.vulkanmedia.se/vagen-till-ett-tryggare-sverige/

Läs även Säkerhetsföretagens debattartikel i Dagens industri: https://www.di.se/debatt/ett-trygghetssamhalle-for-alla/