Svenskt flyg till diskussion


Generaldirektören för International Air Transport Association (IATA) Alexandre de Juniac, besökte Sverige i veckan. I samband med Juniacs besök hölls ett riksdagsseminarium där flygets framtid diskuterades.

Juniac framförde en rapport som visade Sveriges ställning i konkurrensen om flygtrafiken. Enligt rapporten måste Sverige vidta åtgärder för att inte halka efter. Juniac menar att Sverige bör reducera eller ta bort flygskatten och istället aktivt stödja en effektiv uppbyggnad av ICAOs CORSIA. Juniac menar även att vi måste investera i flygets infrastruktur, både på land i form av flygplatser och i luften i form utav flygtrafikledning.

När det gäller klimatkonsekvenserna av flygets förväntade tillväxt sa de Juniac att hållbar tillväxt är själva nyckeln och att flygindustrin redan har en ambitiös strategi för att hantera sitt klimatavtryck.